Reiki

Japonský výraz Reiki je složen ze dvou slov :

Rei -životodárný, vesmírný, nezasahující

Ki - energie, síla

 

Reiki je bezpečná, jemná a nenásilná metoda praktického uzdravování. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou relaxaci a navozuje pocit harmonie. Aktivuje samoléčebný mechanismus člověka a zlepšuje též mimosmyslové vnímání. Reiki působí nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duševní a duchovní. Reiki energii může přijímat každý a předávat ji může pouze člověk zasvěcený do určitého stupně reiki od reiki mistra.
Reiki je vhodnou doplňkovou terapií k lékařské péči.

Tradiční učení říká, ţe je to vesmírná univerzální energie, která se nachází v prostoru kolem nás. Práce s touto energií v nás probouzí lásku ke všem bytostem a všemu, co nás obklopuje. Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i psychickými problémy a pozitivně ovlivňovat události.

V základním kontaktním pouţití umožňuje systém Reiki práci s aurou, tedy polární energií. Zvláštním způsobem daným zasvěcením umožňuje využívat i hadí sílu – zápolární energii vyzařovanou z temene hlavy do aury, která se jinak rozptýlí do prostoru. V bezkontaktním dálkovém způsobu pak umožňuje i působení na astrální úrovni s využitím astrální - nepolární energii včetně zpětného chodu času. V tom spočívá mimořádnost tohoto systému, neboť s aurou pracují léčitelé běžně, ale s astrální energií pracují jen vyjímeční léčitelé, neboť přístup k ní je podmíněn skutečným duchovním růstem.  Systém Reiki tak umožňuje (byť v omezené míře, ale přesto) dělat zásahy na třech úrovních bytí, aniž by to bylo podmíněno odpovídajícím duchovním vývojem.

Energie Reiki je neutrální a pomocí symbolů je „vyladěna“ na pozitivní působení. Nikdy nemůţe nijak ublížit ničemu, co je živé, ať se to nachází v jakémkoli stavu nebo podmínkách. Tuto energii lze použít u každého, bez ohledu na to, jak je mladý, starý nebo slabý. Staří lidé, nemluvňata a děti reagují na Reiki velmi dobře, stejně jako pokojová zvířata a rostliny.

Reiki nepůsobí proti ničí svobodné vůli. Jestliže nějaká osoba tuto energii odmítá, léčitel nic nesvede.

Délka terapie:   30.min., 45.min., 60.min.